CDC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Sáng 27/12, tại Khách sạn Wyndham Garden Hà Nội, Công ty Cổ phần Xây dựng CDC tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng các cổ đông của công ty. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

Khai mạc Đại hội, ông Ngô Tấn Long – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội cảm ơn các cổ đông đã thu xếp công việc để về tham dự Đại hội đầy đủ. Ông chia sẻ một số thành tựu chính của CDC trong năm qua, đặc biệt nhấn mạnh việc CDC vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng. Song song đó, ông cũng chia sẻ những thách thức CDC cần đối mặt trong chặng đường sắp tới, trong đó rất cần sự đồng hành, ủng hộ của các cổ đông.

Đại hội đã thông qua một số nội dung chính:

+ Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát

+ Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng,

+ Phương án niêm yết cổ phiếu trên HOSE.

Các cổ đông tham gia thảo luận sôi nổi. Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.