tong thau cdc

Tổng thầu thi công

Công ty Cổ phần Xây dựng CDC là doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực; Tổng thầu xây dựng; Tư vấn thiết kế; Kinh doanh vật liệu xây dựng; Đầu tư bất động sản… Tuy nhiên, bằng những nỗ lực không ngừng của toàn thể Lãnh đạo, Cán bộ và Nhân

Xem chi tiết