ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC: ĐẶT MỤC TIÊU DOANH THU 2.426,8 TỶ ĐỒNG

Sáng 11/5, tại trụ sở chính, Công ty Cổ phần Xây dựng CDC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo hình thức họp trực tiếp. Đại hội thông qua báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023, định hướng, kế hoạch năm 2024 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Ngô Tấn Long – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng CDC gửi lời cảm ơn tới các cổ đông đã đồng hành cùng CDC trên những chặng đường vừa qua. “2023 không phải năm nhiều thuận lợi đối với ngành BĐS – Xây dựng, song dưới sự chỉ đạo, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cùng sự đồng hành của Quý Cổ đông, sự đoàn kết của tập thể CBNV, CDC đã vượt qua được nhiều khó khăn, thử thách…”

Đại hội đồng cổ đông 2024

Tại đại hội, các cổ đông đã thông qua các nội dung liên quan công tác quản trị, điều hành…:

– Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng, kế hoạch năm 2024

– Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng, kế hoạch năm 2024

– Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023 và định hướng, kế hoạch năm 2024

– Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

– Tờ trình thông qua báo cáo về việc chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 và dự trù thù lao năm 2024

– Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập quỹ

– Tờ trình thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

– Tờ trình thông qua việc tiếp tục thực hiện niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng CDC tại HOSE

– Tờ trình thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông 2024

Về định hướng, kế hoạch hoạt động của CDC trong năm tài chính 2024, ông Trần Văn Trường – Tổng Giám đốc cho biết: “Năm 2024, Ban TGĐ quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu do HĐQT đề ra. Trong đó chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm như: Hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, đẩy mạnh công nghệ số…”. Đặc biệt, trả lời cho các câu hỏi của cổ đông về tiêu chí tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận…, ông cho biết BLĐ đã có chiến lược rõ ràng, đang quyết liệt hành động để đạt mục tiêu doanh thu 2.426,8 tỷ cho năm tài chính 2024: “Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, CDC cũng đồng thời mở rộng loại hình thi công: thi công hạ tầng, công trình công nghiệp song song các công trình dân dụng hiện tại…”

Sau 3h làm việc tích cực, hiệu quả, Đại hội kết thúc tốt đẹp, đạt được sự đồng thuận, nhất trí cao của các cổ đông, tỷ lệ tán thành các nội dung đạt 100%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.