Tư vấn thiết kế

Xem thêm lĩnh vực khác

tong thau cdc

Tổng thầu thi công

Công ty Cổ phần Xây dựng CDC là doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực; Tổng thầu xây dựng; Tư vấn thiết kế; Kinh doanh vật liệu xây dựng; Đầu tư bất động sản… Tuy nhiên, bằng những nỗ lực không ngừng của toàn thể Lãnh đạo, Cán bộ và Nhân viên, CDC đã…